ZOBACZ FOTO W TLE ZAMKNIJ WIDOK TŁA

Zwrot

Produkty do zwrotu prosimy wysyłać na adres:

Tekstylia i Piksele – Sportowe Stroje, ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 9.01, 90-057 Łódź

 


 

Klient konsument:

Klient konsument sklepu aletaniereczniki.pl ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, czyli zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient konsument wszedł w posiadanie produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta konsumenta weszła w posiadanie produktów, czyli od dnia dostarczenia produktów pod wskazany w zamówieniu adres. W przypadku dostarczenia wielu produktów osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia ostatniego zamówionego produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient konsument musi poinformować sklep aletaniereczniki.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: bok@aletaniereczniki.pl lub pocztą na adres: Tekstylia i Piksele – Sportowe Stroje, ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 9.01, 90-057 Łódź). Klient konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zwracane produkty należy odesłać na adres: Tekstylia i Piksele – Sportowe Stroje, ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 9.01, 90-057 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient konsument poinformował sklep aletaniereczniki.pl o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient konsument odeśle zwracane produkty przed upływem terminu 14 dni.

Klient konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów do sklepu aletaniereczniki.pl.

Klient konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży sklep aletaniereczniki.pl zwraca wszystkie płatności otrzymane od klienta konsumenta, w tym koszty dostarczenia produktów do klienta konsumenta, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep aletaniereczniki.pl został poinformowany o decyzji klienta konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że klient konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.

Sklep aletaniereczniki.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu produktów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Prosimy o zapoznanie się z naszym Regulaminem (pkt IV).


 

Klient niebędący konsumentem:

Produkty kupione w Sklepie przez Klienta niebędącego konsumentem mogą być zwrócone jedynie po uprzednim mailowym uzgodnieniu warunków zwrotu. Odesłanie produktów do zwrotu odbywa się zawsze na koszt Klienta. Produkty do zwrotu muszą być odesłane najpóźniej do 5 dnia roboczego licząc od dnia otrzymania tych produktów przez Klienta niebędącego konsumentem. Sklep przyjmie zwrot tylko produktów odesłanych w nienaruszonym stanie i w oryginalnych opakowaniach (o ile produkty posiadały indywidualne opakowania). Sklep pobiera opłatę manipulacyjną za zwrot towarów w wysokości 25% wartości zwracanego towaru. Powyższe klauzule dotyczące Klienta niebędącego konsumentem nie naruszają uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady produktów.

W przypadku zamówień hurtowych sugerujemy wykonywanie zakupów testowych pozwalających sprawdzić odcienie kolorów i parametry produktów. Informacje o wymiarach podane są na stronach produktów.


 

Zdobienie produktów:

Zdobienie zamówionych produktów jest możliwe po mailowym potwierdzeniu przyjęcia przez sklep aletaniereczniki.pl zlecenia wykonania usługi zdobienia produktów według specyfikacji Klienta konsumenta lub Klienta niebędącego konsumentem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez sklep aletaniereczniki.pl usługi zdobienia zamówionych produktów.